بازاری به وسعت ایران

شبکه گسترده تبلیغات مجازی کشور

کبابی سلطان
دسته بندی:

مواد غذایی و رژیمی

کباب سلطان باکیفیت بی نظیر

آدرس : مشهدبلوارپیروزی بین پیروزی 12 و14 پلاک 280

شماره همراه : 09152059494

شماره ثابت : 05138768686

ایمیل : 0000000000

محصولات فروشگاه

این فروشگاه قابلیت محصول گذاری ندارد